دستگاه فلزیاب

دستگاه فلزیاب دستگاهی است که به وسیله آن می توان به یافتن فلزات مختلف در زمین پرداخت و آنها را به راحتی پیدا کرد.دستگاه های فلزیاب از سیستم های مختلفی جهت یافتن فلزات استفاده می کنند که عبارتند از : فلزیاب پالسی ، فلزیاب فلزیاب مگنومتری ، فلزیاب آنتن راداری ، فلزیاب VLF

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here