آثار و نشانه مار

آثار و نشانه مار در دفینه یابی و گنج یابی

آثار و نشانه مار مار حیوانی خزنده است که جز حیوانات خونسرد به شمار می رود.بدن مار به وسیله پولک هایی که همپوشانی دارند پوشیده...
نماد تبر

نماد تبر در دفینه یابی و گنج یابی

نماد تبر در دفینه یابی و گنج یابی تبر ابزاری است که چندین هزار سال قدمت دارد و در تمدن اولیه و دوره های مختلف...
نماد خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی

نماد خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی

نماد خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی خرگوش و ویژگی های آن : خرگوش حیوانی پستاندار است که اندامی شبیه گربه دارد ولی سریعتر حرکت...
نماد گاو

نماد گاو در دفینه یابی و گنج یابی

نماد گاو در دفینه یابی و گنج یابی گاو از زمان های قدیم  تا کنون در زندگی روزمره مردم وجود داشته و از گوشت ،...
نماد لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی

نماد لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی

نماد لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی لاکپشت یکی از خزندگان بسیار جالب بوده که عمر طولانی دارد و خیلی کم دچار مرضی میشود...
نشانه نعل اسب

نشانه نعل اسب در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه نعل اسب در دفینه یابی و گنج یابی نعل اسب ساخته شده ی دست بشر است و از آن برای کاهش ساییدگی سم حیوانات...
نماد چکش یا کلنگ دو سر

نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی و گنج...

نماد چکش یا کلنگ دو سر نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی مفاهیم متعدد و مختلفی دارد و وابسته به جایی که...

مفهوم نشانه چشم در دفینه یابی و گنج یابی

مفهوم نشانه چشم در دفینه یابی و گنج یابی چشم یکی از مهمترین اعضای بدن است و بدون وجود آن نمی توان جایی را دید...
نماد ترازو در دفینه یابی و گنج یابی

نماد ترازو در دفینه یابی و گنج یابی

نماد ترازو در دفینه یابی و گنج یابی معانی مختلف نماد ترازو در دفینه یابی و گنج یابی نماد ترازو در دفینه یابی و گنج یابی...

نماد شیر در دفینه یابی و گنج یابی

نماد شیر در دفینه یابی و گنج یابی شیر حیوانی درنده و وحشی است و بیشتر به عنوان نماد شجاعت و دلیری به کار گرفته...