آثار و نشانه های اردک در دفینه یابی

"<yoastmark

اردک یکی از اولین حیواناتی است که توسط انسان اهلی شده است و حتی طبق کاوش های انجام شده در مصر باستان مصریان نسبت به جوجه کشی اردک نیز اقدام نموده اند.البته قابل به ذکر است که در مصر باستان رودخانه و نهر های زیادی در مصر وجود داشته و محل بسیار مناسبی برای پرورش اردک بوده است.

آثار و نشانه های اردک در دفینه یابی وگنج یابی :

اگر در حین کاوش تصویر اردک همراه با فلش یا پیکان مشاهده کردید و سر اردک با مسیر فلش یکسان بوده دفینه در امتداد همان مسیر وجود دارد.اگر سر اردک روبه روی فلش باشد جهت مخالف فلش را  باید کاوش کرد(روبه روی اردک) و اگر سر اردک به سمتی چرخیده بوده باید همان سمت را کاوش کنید.اگر اردک در کنار آب واقع شده باشد باید به جهت گردن اردک توجه کرد و در امتداد آن به دنبال سنگیبخصوص باشید و همچنین اگر دو یا چند مسیر آب وجود داشت باید محل تلاقی آبها را مورد کاوش قرار داد.

حالت اردک در کاوش :

حالت اردک نیز در کاوش نیز مهم است مثلا اگر در حال خوردن دانه باشد باید جایی که نوک می زند را مورد کاوش قرار دهید.در برخی از موارد اردک را به صورت کامل کشیده اند و دم اردک بسیار مشخص است.در این موارد حتما مسیر دم و جهت گردن را مورد بررسی قرار دهید شاید دو دفینه در محل وجود داشته باشد.البته در برخی موارد سنگ اردک به عنوان وزنه استفاده شده و معمولا چندین مجسمه اردک وجود دارد و همان سنگ نیز دارای ارزش می باشد.البته باید توجه داشت که سنگ تراش خورده باشد (سنگ معمولی شبیه به اردک نباشد) و دارای نوشته ای باشد.

در کاوش اردک به این موارد توجه نمایید:

  • سنگ اردک طبیعی نباشد
  • دارای حکاکی باشد
  • گردن کاملا مشخص
  • دم مشخص
  • جهت گیری گردن
  • جهت نوک اردک
  • دست ساز نباشد

این مطلب مرتبط است با : آثار و نشانه دفینه

شما می توانید جهت تهیه فلزیاب به نمایندگی فلزیاب شیراز و  نمایندگی فلزیاب تهران مراجعه نمایید و همچنین مشاوره درباره انواع فلزیاب و نشانه اردک با ما از طریق شماره موبایل زیر در تماس باشید.

شماره تماس

09917339200

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here