لیست قیمت فلزیاب

# نام فلزیاب نوع تصویر محصول قیمت
1 PMR-IR1 آنتن راداری Image Icon 480.000
2 PMR-IR2 آنتن راداری Image Icon 850.000
3 TOMAS-SAT1 آنتن راداری Image Icon 1.500.000
4 AUTOCRAT آنتن راداری Image Icon 1.850.000
5 TOMAS-SAT2 آنتن راداری Image Icon 1.900.000
6 PV5000 بوقی (پالسی) Image Icon 2.100.000
7 TOMAS-SAT3 آنتن راداری Image Icon 2.200.000
8 GOLDENWIN-2018 آنتن راداری Image Icon 2.700.000
9 TORNADO بوقی (پالسی) Image Icon 2.700.000
10 DMF-T-2018 آنتن راداری Image Icon 3.200.000
11 PV5000-MULTI بوقی (پالسی) - آنتن راداری Image Icon 3.400.000
12 AJM-BUGLE-2018 بوقی (پالسی) Image Icon 4.300.000
13 TORANDO-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - تصویری Image Icon 4.500.000
15 SNM بوقی (پالسی) - آنتن راداری Image Icon 4.500.000
16 AJM-13300-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری Image Icon 6.200.000
17 DMF-Y-2018 آنتن راداری Image Icon 6.700.000
18 MINI-GPR-2018 تصویری - لایو اسکن Image Icon 7.000.000
19 AJM-BUGLE-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - تصویری Image Icon 7.200.000
20 PV-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری Image Icon 8.800.000
21 DMF-TY-2018 آنتن راداری Image Icon 12.500.000
22 AJM-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری Image Icon 15.000.000
23 ANTARES-2018 بوقی (پالسی) - تصویری Image Icon 18.000.000
24 KOMATSU-A-U-2-(GPR)-2018 تصویری - لایو اسکن Image Icon 20.000.000
25 DMF-MULTI-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری Image Icon 23.000.000
26 DMF-MULTI-IMAGING-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری Image Icon 27.000.000
28 TACHAR-T1 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری - یون یاب - GPR Image Icon 28.000.000
29 ADSD-PROFESSIONAL-2018 بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری - سنسور - لیزر Image Icon 38.000.000
30 KOMATSU A-U-4-(GPR)-2018 تصویری - لایو اسکن Image Icon 45.000.000
31 KOMATSU A-U-8-(GPR)-2018 تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو Image Icon 70.000.000
32 KOMATSU A-U-16-(GPR)-2018 تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو Image Icon 95.000.000
33 EKPV-BEST-PROFESSIONAL بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری - یون یاب - سنسور GPR Image Icon 145.000.000

شرکت فلزیاب IKPV

بزرگترین مرکز مجاز فروش فلزیاب و طلایاب با بیش از 20 سال سابقه خدمات. جهت خرید فلزیاب یا اجاره فلزیاب با شماره 09120814042 تماس بگیرید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Times